Om eventet


Vi behöver innovera hur vi innoverar
för att nå de Globala målen

Sweden Innovation Days – Sveriges största globala digitala innovationsevent äger rum den 17-20 januari 2022. Konferensen samlar aktörer från hela världen för att dela bästa praxis och erfarenheter med syftet att skapa samarbeten med fokus på de globala målen.


Under fyra interaktiva dagar riktar vi full uppmärksamhet mot att hitta nya samarbeten för lösningar på våra globala utmaningar. Sweden Innovation Days sammanfaller denna gång med världsutställningens temavecka för Globala målen i Dubai då de globala hållbarhetsmålen kommer att vara extra aktuella. Nu söker vi dig som är brinner för att innovera tillsammans med andra mot konkreta och handgripliga mål.

Vi vill att andra länder ska välja Sverige som ett attraktivt innovationsland att samarbeta med. Konferensen erbjuder aktörer en internationell arena för att sprida information, utbyta kunskap och träffa internationella partners ska konferensen underlätta att nya innovations- och affärssamarbeten skapas.


- Sweden innovation days är ett lysande tillfälle att kliva fram, ta scenen och få möjlighet att bli en samarbetspartner i ett globalt innovationsarbete. Oavsett om du är en startup, företag, arbetar inom offentlig sektor, civilsamhället, akademin eller en statlig myndighet. Eventet ska erbjuda aktörer en internationell arena för att sprida information, utbyta kunskap samt träffa internationella partners för att stärka de svenska aktörerna utomlands, säger Regina Summer, internationell samordnare, Vinnova


Konferensen är helt digital och ett samarbete mellan Vinnova, Ignite Sweden, AI Sweden och Energimyndigheten.


Fyra dagar

Målet med konferensen är att inspirera och utbyta erfarenheter kring hur vi kan arbeta mer missionsdrivet, men också att mobilisera för att åstadkomma systeminnovation tillsammans. Programmet kommer att gå bortom teori, och bjuda på praktiska metoder och exempel. Varje dag kommer ha olika tematiska fokus.

Dag 1: Uppdrag att uppnå de globala målen

Vi utforskar både teori och praktik kring hur vi innoverar uppdragsorienterat, från lokalt till regionalt och globalt.

Dag 3: Inkluderande innovation

Hur kan vi skapa inkluderande och demokratiska samhällen genom att innovera i ordets bredaste bemärkelse?

Dag 2: Preventiv hälsa och välmående


Hur kan vi proaktivt och preventivt hjälpa alla människor att må bra, både fysiskt och psykiskt?


Dag 4: Klimatneutrala städer


Mot framtidens hållbara, inkluderande och utsläppsneutrala städer genom konkreta lösningar och gröna investeringar.


Digifysiskt event

Sweden Innovation Days kommer i huvudsak äga rum digitalt på plattformen Intrado. För dig som har möjlighet kan du möta oss fysiskt i den Svenska Paviljongen “Skogen” under världsutställningen Dubai Expo 17-20 januari 2022.


Den digitala huvudscenen bjuder på experter och konkreta exempel. Vi kommer fördjupa oss i hur innovation kan lösa dagens största hållbarhetsutmaningar. Under dagarna kommer det finnas möjlighet att djupdyka i frågeställningarna genom att delta på workshops, lyssna på djupintervjuer samt upptäcka och nätverka i de digitala utställningarna.


Ett interaktivt globalt event

Sweden innovation Days fokuserar på innovation och globalt samarbete. Årets tema är den transformation som behövs för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.


Programmet är framtaget tillsammans med Sveriges samlade innovationsekosystem och erbjuder inspirerande exempel, paneler, experter, workshops, matchmaking och fördjupande samtal. Du kommer också ha möjlighet att möta deltagare från hela världen i den digitala plattformen. Möjlighet finns också att ta del av kommande satsningar och finansieringsmöjligheter.


Sweden Innovation Days organiseras av Vinnova i samarbete med Energimyndigheten, Ignite Sweden, AI Sweden samt svenska och internationella partners. Detta är andra upplagan av eventet. Den första hölls i november 2020 och fokuserade på innovation och artificiell intelligens (AI).

Siffror från Sweden Innovation Days 2020

3300+

Deltagare

83

Länder

440

Matchmaking möten

60+

Talare